Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2278(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0159/2016

Debatter :

PV 12/09/2016 - 19
CRE 12/09/2016 - 19

Omröstningar :

PV 13/09/2016 - 4.1
CRE 13/09/2016 - 4.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0320

Protokoll
Måndagen den 12 september 2016 - Strasbourg

19. Att öka konkurrenskraften hos SMF - Sammanhållningspolitiken och forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3) - Europeiskt territoriellt samarbete – bästa praxis och innovativa åtgärder - En EU-strategi för Alpregionen (debatt)
CRE

Betänkande om genomförande av det tematiska målet ”att öka konkurrenskraften hos SMF” (artikel 9.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser) [2015/2282(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

Betänkande om sammanhållningspolitiken och forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3) [2015/2278(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

Betänkande om europeiskt territoriellt samarbete – bästa praxis och innovativa åtgärder [2015/2280(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

Betänkande om en EU-strategi för Alpregionen [2015/2324(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova och Mercedes Bresso redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Jérôme Lavrilleux (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Renata Briano (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Daniela Aiuto (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Ulrike Müller (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Krzysztof Hetman för PPE-gruppen, Viorica Dăncilă för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Martina Michels för GUE/NGL-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Julia Reid för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Claudia Schmidt, Liliana Rodrigues, Remo Sernagiotto, Matthijs van Miltenburg, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Beatrix von Storch, Mireille D'Ornano, Joachim Zeller, Derek Vaughan, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Dimitrios Papadimoulis, Mario Borghezio, Franc Bogovič, Monika Smolková, Franz Obermayr, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Julie Ward och Csaba Molnár.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrey Novakov, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Miguel Viegas, Dominique Bilde och Eleftherios Synadinos.

Talare: Corina Crețu, Rosa D'Amato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Iskra Mihaylova och Mercedes Bresso.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.16 i protokollet av den 13.9.2016, punkt 4.1 i protokollet av den 13.9.2016, punkt 4.2 i protokollet av den 13.9.2016 och punkt 4.17 i protokollet av den 13.9.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy