Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2341(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0221/2016

Внесени текстове :

A8-0221/2016

Разисквания :

PV 12/09/2016 - 20
CRE 12/09/2016 - 20

Гласувания :

PV 13/09/2016 - 4.18
CRE 13/09/2016 - 4.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0337

Протокол
Понеделник, 12 септември 2016 г. - Страсбург

20. Доверителният фонд на ЕС за Африка: последиците за развитието и хуманитарната помощ (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно доверителния фонд на ЕС за Африка: последиците за развитието и хуманитарната помощ [2015/2341(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

Ignazio Corrao представи доклада.

Изказа се Eider Gardiazabal Rubial (докладчик по становището на комисията BUDG).

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Изказаха се: Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, Arne Lietz, от името на групата S&D, Marek Jurek за да зададе въпрос „синя карта“ на Arne Lietz (председателят прекъсна оратора, тъй като той не формулираше въпрос), Jussi Halla-aho, от името на групата ECR, Marek Jurek, който оспори решението на председателя (председателят му обясни причините за своето решение), Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Jussi Halla-aho който направи лично изявление, и Margot Parker, от името на групата EFDD.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Joachim Zeller, Elly Schlein, Lola Sánchez Caldentey, György Hölvényi, Neena Gill и Liliana Rodrigues.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marek Jurek и João Ferreira.

Изказаха се: Christos Stylianides и Ignazio Corrao.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.18 от протокола от 13.9.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност