Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2341(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0221/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0221/2016

Συζήτηση :

PV 12/09/2016 - 20
CRE 12/09/2016 - 20

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2016 - 4.18
CRE 13/09/2016 - 4.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0337

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

20. Καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: επιπτώσεις για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: οι επιπτώσεις για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια [2015/2341(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

Ο Ignazio Corrao παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Eider Gardiazabal Rubial (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG).

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Arne Lietz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Arne Lietz (ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή γιατί δεν διατυπώνει ερώτηση), Jussi Halla-aho, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marek Jurek ο οποίος διαμαρτύρεται για την απόφαση του Προέδρου (ο Πρόεδρος ο οποίος του εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφασή του), Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jussi Halla-aho επί προσωπικού θέματος, και Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Joachim Zeller, Elly Schlein, Lola Sánchez Caldentey, György Hölvényi, Neena Gill και Liliana Rodrigues.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Marek Jurek και João Ferreira.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Ignazio Corrao.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου