Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2341(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0221/2016

Ingivna texter :

A8-0221/2016

Debatter :

PV 12/09/2016 - 20
CRE 12/09/2016 - 20

Omröstningar :

PV 13/09/2016 - 4.18
CRE 13/09/2016 - 4.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0337

Protokoll
Måndagen den 12 september 2016 - Strasbourg

20. EU:s förvaltningsfond för Afrika: konsekvenserna för utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd (debatt)
CRE

Betänkande om EU:s förvaltningsfond för Afrika: konsekvenserna för utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd [2015/2341(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

Ignazio Corrao redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Eider Gardiazabal Rubial (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Arne Lietz för S&D-gruppen, Marek Jurek ställde en fråga ("blått kort") till Arne Lietz (talmannen avbröt talaren eftersom denne inte formulerade någon fråga); Jussi Halla-aho för ECR-gruppen, Marek Jurek, som kritiserade talmannens beslut (talmannen redogjorde för skälen till beslutet); Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Jussi Halla-aho gjorde ett personligt uttalande; Margot Parker för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Joachim Zeller, Elly Schlein, Lola Sánchez Caldentey, György Hölvényi, Neena Gill och Liliana Rodrigues.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marek Jurek och João Ferreira.

Talare: Christos Stylianides och Ignazio Corrao.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.18 i protokollet av den 13.9.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy