Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Pondělí, 12. září 2016 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Sdělení předsednictví
 5.Složení Parlamentu
 6.Ověření pověřovacích listin
 7.Žádost o zbavení poslanecké imunity
 8.Ukončení postupu zbavení imunity
 9.Členství ve výborech a delegacích
 10.Písemná prohlášení (článek 136 jednacího řádu)
 11.Opravy (článek 231 jednacího řádu)
 12.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 13.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 14.Texty dohod dodané Radou
 15.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 16.Předložení dokumentů
 17.Plán práce
 18.Na cestě k novému uspořádání energetického trhu – Strategie EU pro vytápění a chlazení (rozprava)
 19.Zvýšení konkurenceschopnosti MSP – Politika soudržnosti a strategie výzkumu a inovací v oblasti inteligentní specializace (RIS3) – Evropská územní spolupráce – osvědčené postupy a inovativní opatření – Strategie EU pro alpský region (rozprava)
 20.Svěřenecký fond EU pro Afriku: důsledky pro rozvoj a humanitární pomoc (rozprava)
 21.Vytvoření podmínek na trhu práce příznivých pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem (krátké přednesení)
 22.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
 Příloha 1 – Idiopatická plicní fibróza (písemné prohlášení)
 Příloha 2 – Zastavení odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně (písemné prohlášení)
Zápis (243 kb) Prezenční listina (58 kb) Jmenovitá hlasování (31 kb) Příloha 1 (11 kb) Příloha 2 (11 kb) 
 
Zápis (95 kb) Prezenční listina (11 kb) Jmenovitá hlasování (16 kb)    
 
Zápis (307 kb) Prezenční listina (63 kb) Jmenovitá hlasování (356 kb)    
Právní upozornění - Ochrana soukromí