Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Mandag den 12. september 2016 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Meddelelse fra formanden
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Valgs prøvelse
 7.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 8.Afslutning af procedure for ophævelse af immunitet
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 10.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 136)
 11.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)
 12.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 14.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 15.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 16.Modtagne dokumenter
 17.Arbejdsplan
 18.Mod en ny udformning af energimarkedet - EU-strategi for opvarmning og køling (forhandling)
 19.Styrkelse af SMV'ers konkurrenceevne - Samhørighedspolitik og forsknings- og innovationsstrategier for intelligent specialisering (RIS3) - Europæisk territorialt samarbejde - bedste praksis og innovative foranstaltninger - EU-strategi for Alperegionen (forhandling)
 20.EU's trustfond for Afrika: Konsekvenserne for udvikling og humanitær bistand (forhandling)
 21.Skabelse af arbejdsmarkedsvilkår, som er mere fordelagtige for at skabe balance mellem arbejds- og privatliv (kortfattet forelæggelse)
 22.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Idiopatisk lungefibrose (skriftlig erklæring)
 Bilag 2 - En stopper for organhøst fra samvittighedsfanger i Kina (skriftlig erklæring)
Protokol (237 kb) Tilstedeværelsesliste (58 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (31 kb) Bilag 1 (11 kb) Bilag 2 (10 kb) 
 
Protokol (93 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (16 kb)    
 
Protokol (311 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (358 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik