Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Έλεγχος των εντολών
 7.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 8.Ολοκλήρωση διαδικασίας σχετικά με την άρση ασυλίας
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 136 του Κανονισμού)
 11.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 12.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 13.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 14.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 15.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 16.Κατάθεση εγγράφων
 17.Διάταξη των εργασιών
 18.Προς τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας - Στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη (συζήτηση)
 19.Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ - Πολιτική συνοχής και στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) - Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία - βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα - Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (συζήτηση)
 20.Καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: επιπτώσεις για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια (συζήτηση)
 21.Δημιουργία συνθηκών στην αγορά εργασίας οι οποίες ευνοούν την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (σύντομη παρουσίαση)
 22.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
 Παράρτηµα 1 - Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση (γραπτή δήλωση)
 Παράρτηµα 2 - Τερματισμός της αφαίρεσης οργάνων από κρατούμενους για λόγους συνείδησης στην Κίνα (γραπτή δήλωση)
Συνοπτικά πρακτικά (286 kb) Κατάσταση παρόντων (59 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (31 kb) Παράρτημα 1 (13 kb) Παράρτημα 2 (12 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (104 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (16 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (334 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (427 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου