Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 12. syyskuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Puhemiehen ilmoitus
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Valtakirjojen tarkastus
 7.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 8.Koskemattomuuden pidättämistä koskevan menettelyn päättäminen
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 10.Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 136 artikla)
 11.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)
 12.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 14.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 15.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 16.Vastaanotetut asiakirjat
 17.Käsittelyjärjestys
 18.Kohti energiamarkkinoiden uutta rakennetta - Lämmitystä ja jäähdytystä koskeva EU:n strategia (keskustelu)
 19.Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen - Koheesiopolitiikka ja älykkääseen erikoistumiseen tähtäävät tutkimus- ja innovointistrategiat (RIS3) - Euroopan alueellinen yhteistyö - parhaat käytänteet ja innovatiiviset toimet - Alppien aluetta koskeva EU:n strategia (keskustelu)
 20.EU:n Afrikka-hätärahasto: kehitysapuun ja humanitaariseen apuun liittyvät vaikutukset (keskustelu)
 21.Työ- ja yksityiselämän tasapainolle suotuisten työmarkkinaolosuhteiden luominen (lyhyt esittely)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Idiopaattinen keuhkofibroosi (kirjallinen kannanotto)
 Liite 2 - Elinten poistojen lopettaminen Kiinan mielipidevangeilta (kirjallinen kannanotto)
Pöytäkirja (242 kb) Läsnäololista (58 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (31 kb) Liite 1 (10 kb) Liite 2 (10 kb) 
 
Pöytäkirja (94 kb) Läsnäololista (11 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (16 kb)    
 
Pöytäkirja (303 kb) Läsnäololista (62 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (356 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö