Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 12 września 2016 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Komunikat Przewodniczącego
 5.Skład Parlamentu
 6.Weryfikacja mandatów
 7.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 8.Zakończenie procedury uchylenia immunitetu
 9.Skład komisji i delegacji
 10.Oświadczenia pisemne (art. 136 Regulaminu)
 11.Sprostowania (art. 231 Regulaminu)
 12.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 14.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 15.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 16.Składanie dokumentów
 17.Porządek obrad
 18.W kierunku nowej struktury rynku energii - Strategia UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia (debata)
 19.Wzmacnianie konkurencyjności MŚP - Polityka spójności i strategie dotyczące badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) - Europejska współpraca terytorialna – najlepsze praktyki i działania innowacyjne - Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego (debata)
 20.Fundusz powierniczy UE dla Afryki: skutki dla rozwoju i pomocy humanitarnej (debata)
 21.Tworzenie warunków na rynku pracy sprzyjających równowadze między życiem zawodowym a prywatnym (krótka prezentacja)
 22.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Idiopatyczne włóknienie płuc (oświadczenie pisemne)
 Załącznik 2 - Powstrzymanie procederu pobierania narządów od więźniów sumienia w Chinach (oświadczenie pisemne)
Protokół (244 kb) Lista obecności (58 kb) Wyniki głosowań imiennych (31 kb) Załącznik 1 (11 kb) Załącznik 2 (11 kb) 
 
Protokół (96 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowań imiennych (18 kb)    
 
Protokół (319 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowań imiennych (353 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności