Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Luni, 12 septembrie 2016 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declarația Președintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 4.Comunicarea Președintelui
 5.Componența Parlamentului
 6.Verificarea prerogativelor
 7.Cerere de ridicare a imunității parlamentare
 8.Închiderea procedurii de ridicare a imunității
 9.Componența comisiilor și delegațiilor
 10.Declarații scrise (articolul 136 din Regulamentul de procedură)
 11.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 12.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 14.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 15.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 16.Depunere de documente
 17.Ordinea lucrărilor
 18.Către o nouă organizare a pieței energiei - Strategia UE pentru încălzire și răcire (dezbatere)
 19.Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor - Politica de coeziune și strategiile de cercetare și inovare pentru specializare inteligentă (RIS3) - Cooperarea teritorială europeană - practici optime și măsuri inovatoare - O strategie a UE pentru regiunea alpină (dezbatere)
 20.Fondul fiduciar al UE pentru Africa: implicațiile în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar (dezbatere)
 21.Crearea unor condiții pe piața forței de muncă favorabile echilibrului dintre viața profesională și cea privată (prezentare succintă)
 22.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 24.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Fibroza pulmonară idiopatică (declarație scrisă)
 Anexa 2 - Stoparea recoltării sistematice de organe de la prizonieri ai conștiinței în China (declarație scrisă)
Proces-verbal (248 kb) Listă de prezență (58 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (31 kb) Anexa 1 (11 kb) Anexa 2 (11 kb) 
 
Proces-verbal (95 kb) Listă de prezență (11 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (16 kb)    
 
Proces-verbal (313 kb) Listă de prezență (63 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (356 kb)    
Aviz juridic - Politica de confidențialitate