Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 12. septembra 2016 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Oznámenie predsedníctva
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 7.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 8.Ukončenie postupu zbavenia imunity
 9.Zloženie výborov a delegácií
 10.Písomné vyhlásenia (článok 136 rokovacieho poriadku)
 11.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)
 12.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 14.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 15.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 16.Predloženie dokumentov
 17.Program práce
 18.Smerom k novej koncepcii trhu s energiou - Stratégia EÚ týkajúca sa vykurovania a chladenia (rozprava)
 19.Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP - Politika súdržnosti a stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) - Európska územná spolupráca – najlepšie postupy a inovatívne opatrenia - Stratégia EÚ pre alpský región (rozprava)
 20.Trustový fond EÚ pre Afriku: dôsledky pre rozvoj a humanitárnu pomoc (rozprava)
 21.Vytváranie podmienok na trhu práce priaznivých pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom (stručná prezentácia)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Idiopatická pľúcna fibróza (písomné vyhlásenie)
 Príloha 2 - Ukončenie praktík odoberania orgánov väzňom svedomia v Číne (písomné vyhlásenie)
Zápisnica (241 kb) Prezenčná listina (58 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (31 kb) Príloha 1 (11 kb) Príloha 2 (11 kb) 
 
Zápisnica (96 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (16 kb)    
 
Zápisnica (327 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (423 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia