Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 12 september 2016 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Meddelande från talmannen
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Valprövning
 7.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 8.Avslutande av förfarande för upphävande av immunitet
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Skriftliga förklaringar (artikel 136 i arbetsordningen)
 11.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
 12.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 14.Avtalstexter översända av rådet
 15.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 16.Inkomna dokument
 17.Arbetsplan
 18.En ny marknadsmodell för energimarknaderna - EU-strategi för uppvärmning och kylning (debatt)
 19.Att öka konkurrenskraften hos SMF - Sammanhållningspolitiken och forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3) - Europeiskt territoriellt samarbete – bästa praxis och innovativa åtgärder - En EU-strategi för Alpregionen (debatt)
 20.EU:s förvaltningsfond för Afrika: konsekvenserna för utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd (debatt)
 21.Inrättande av gynnsamma arbetsmarknadsvillkor för balans mellan arbetsliv och privatliv (kortfattad redogörelse)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Idiopatisk lungfibros (skriftlig förklaring)
 Bilaga 2 - Att sätta stopp för organskörden från samvetsfångar i Kina (skriftlig förklaring)
Protokoll (245 kb) Närvarolista (58 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (31 kb) Bilaga 1 (12 kb) Bilaga 2 (11 kb) 
 
Protokoll (93 kb) Närvarolista (11 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (16 kb)    
 
Protokoll (309 kb) Närvarolista (63 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (420 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy