Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 13. september 2016 - Strasbourg

2. Resultater af G20-topmødet (forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Resultater af G20-topmødet (2016/2769(RSP))

Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Indlæg af Françoise Grossetête for PPE-Gruppen.

Ivan Korčok (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

Talere: Alessia Maria Mosca for S&D-Gruppen, Sander Loones for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, David Borrelli for EFDD-Gruppen, Janice Atkinson for ENF-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Patrick O'Flynn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Gunnar Hökmark, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Angel Dzhambazki, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Nikolaos Chountis, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Agnes Jongerius, Zoltán Balczó, Milan Zver, Hugues Bayet, Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Sergio Gaetano Cofferati, Elly Schlein, Monika Flašíková Beňová, Catherine Stihler, Georgi Pirinski og Carlos Zorrinho.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Laima Liucija Andrikienė, Ivan Jakovčić og Georgios Epitideios.

Talere: Pierre Moscovici og Ivan KorčokIvan Korčok.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik