Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 13. septembris - Strasbūra

2. G20 samita rezultāti (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: G20 samita rezultāti (2016/2769(RSP)).

Pierre Moscovici (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Françoise Grossetête PPE grupas vārdā.

Ivan Korčok (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Alessia Maria Mosca S&D grupas vārdā, Sander Loones ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, David Borrelli EFDD grupas vārdā, Janice Atkinson ENF grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Patrick O'Flynn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Gunnar Hökmark, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Angel Dzhambazki, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Nikolaos Chountis, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Agnes Jongerius, Zoltán Balczó, Milan Zver, Hugues Bayet, Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Sergio Gaetano Cofferati, Elly Schlein, Monika Flašíková Beňová, Catherine Stihler, Georgi Pirinski un Carlos Zorrinho.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Laima Liucija Andrikienė, Ivan Jakovčić un Georgios Epitideios.

Uzstājās Pierre Moscovici un Ivan KorčokIvan Korčok.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika