Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 september 2016 - Straatsburg

2. Resultaten van de G20-top (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Resultaten van de G20-top (2016/2769(RSP))

Pierre Moscovici (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie.

Ivan KorčokIvan Korčok (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Alessia Maria Mosca, namens de S&D-Fractie, Sander Loones, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, David Borrelli, namens de EFDD-Fractie, Janice Atkinson, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Patrick O'Flynn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Gunnar Hökmark, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Angel Dzhambazki, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Nikolaos Chountis, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Agnes Jongerius, Zoltán Balczó, Milan Zver, Hugues Bayet, Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Sergio Gaetano Cofferati, Elly Schlein, Monika Flašíková Beňová, Catherine Stihler, Georgi Pirinski en Carlos Zorrinho.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, Ivan Jakovčić en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici en Ivan KorčokIvan Korčok.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid