Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 13 września 2016 r. - Strasburg

2. Wyniki szczytu G20 (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Wyniki szczytu G20 (2016/2769(RSP))

Pierre Moscovici (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrała Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE.

Ivan Korčok (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Alessia Maria Mosca w imieniu grupy S&D, Sander Loones w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, David Borrelli w imieniu grupy EFDD, Janice Atkinson w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Patrick O'Flynn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Gunnar Hökmark, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Angela Dzhambazkiego, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Nikolaos Chountis, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Agnes Jongerius, Zoltán Balczó, Milan Zver, Hugues Bayet, Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Sergio Gaetano Cofferati, Elly Schlein, Monika Flašíková Beňová, Catherine Stihler, Georgi Pirinski i Carlos Zorrinho.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė, Ivan Jakovčić i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Pierre Moscovici i Ivan KorčokIvan Korčok.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności