Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 13. september 2016 - Strasbourg

2. Izidi vrha skupine G20 (razprava)
CRE

Izjavi Sveta in Komisije: Izidi vrha skupine G20 (2016/2769(RSP))

Pierre Moscovici (član Komisije) je podal izjavo.

Govorila je Françoise Grossetête v imenu skupine PPE.

Ivan Korčok (predsedujoči Svetu) je podal izjavo.

Govorili so Alessia Maria Mosca v imenu skupine S&D, Sander Loones v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, David Borrelli v imenu skupine EFDD, Janice Atkinson v imenu skupine ENF, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Patrick O'Flynn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Gunnar Hökmark, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Angel Dzhambazki, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Nikolaos Chountis, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Agnes Jongerius, Zoltán Balczó, Milan Zver, Hugues Bayet, Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Sergio Gaetano Cofferati, Elly Schlein, Monika Flašíková Beňová, Catherine Stihler, Georgi Pirinski in Carlos Zorrinho.

Po postopku "catch the eye" so govorili Laima Liucija Andrikienė, Ivan Jakovčić in Georgios Epitideios.

Govorila sta Pierre Moscovici in Ivan KorčokIvan Korčok.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov