Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 september 2016 - Strasbourg

2. Resultatet av G20-toppmötet (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Resultatet av G20-toppmötet (2016/2769(RSP))

Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen.

Ivan Korčok (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Alessia Maria Mosca för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, David Borrelli för EFDD-gruppen, Janice Atkinson för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Patrick O'Flynn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Gunnar Hökmark, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Angel Dzhambazki, Tibor Szanyi, Bernd Lucke, Nikolaos Chountis, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Agnes Jongerius, Zoltán Balczó, Milan Zver, Hugues Bayet, Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Sergio Gaetano Cofferati, Elly Schlein, Monika Flašíková Beňová, Catherine Stihler, Georgi Pirinski och Carlos Zorrinho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Laima Liucija Andrikienė, Ivan Jakovčić och Georgios Epitideios.

Talare: Pierre Moscovici och Ivan KorčokIvan Korčok.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy