Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 13. září 2016 - Štrasburk

3. Vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu (rozprava)
CRE

Průběžná zpráva o vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu [2016/2090(INI)] - Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu. Zpravodajové: Pablo Zalba Bidegain a Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

Pablo Zalba Bidegain a Gerben-Jan Gerbrandy uvedli zprávu.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Vystoupili: Krišjānis Kariņš za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Hans-Olaf Henkel za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Marcus Pretzell za skupinu ENF, Jens Gieseke, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Nils Torvalds, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, Roger Helmer, Jean-François Jalkh, Ivo Belet, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Daniel Dalton, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Karima Delli, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Kosma Złotowski, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Ivan Štefanec, Ismail Ertug, Julie Girling, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Evžen Tošenovský, Francesc Gambús, Miriam Dalli, Peter van Dalen, Dariusz Rosati a Carlos Zorrinho.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Grapini, Patricija Šulin, Notis Marias, José Blanco López, Gesine Meissner, Nicola Caputo a Werner Kuhn.

Vystoupili: Elżbieta Bieńkowska, Pablo Zalba Bidegain a Gerben-Jan Gerbrandy.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.3 zápisu ze dne 13.9.2016.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí