Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2083(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0233/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0233/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2016 - 4.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0325

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

4.6. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Σωτηρίου Ζαριανόπουλου (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Σωτηρίου Ζαριανόπουλου [2016/2083(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0325)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου