Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0807(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0258/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0258/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2016 - 4.9
CRE 13/09/2016 - 4.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0328

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

4.9. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Λάζαρος Σταύρου Λαζάρου (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Λάζαρου Λαζάρου του Σταύρου ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2016)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0328)

Το Σώμα εκδίδει θετική γνώμη στην πρόταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό του Λαζάρου Σταύρου Λαζάρου ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Παρεμβάσεις

Igor Šoltes (εισηγητής), πριν από την ψηφοφορία σχετικά με τον ρόλο του Κοινοβουλίου και τη σύνθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου