Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0809(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0259/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0259/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2016 - 4.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0329

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

4.10. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - João Figueiredo (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Λάζαρου Λαζάρου του Σταύρου ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2016)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0329)

Το Σώμα εκδίδει θετική γνώμη στην πρόταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό του João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo ως Μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου