Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0239(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0184/2016

Ingivna texter :

A8-0184/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2016 - 4.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0332

Protokoll
Tisdagen den 13 september 2016 - Strasbourg

4.13. Statistik om naturgas- och elpriser ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om naturgas- och elpriser och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/92/EG om ett gemenskapsförfarande för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella slutanvändare [COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0332)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0332)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy