Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2341(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0221/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0221/2016

Συζήτηση :

PV 12/09/2016 - 20
CRE 12/09/2016 - 20

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2016 - 4.18
CRE 13/09/2016 - 4.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0337

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

4.18. Καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: επιπτώσεις για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: οι επιπτώσεις για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια [2015/2341(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0337)

Παρεμβάσεις

Ignazio Corrao (εισηγητής) υπέβαλε τέσσερις προφορικές τροπολογίες στις παραγράφους 4, 13, 15 και 32. Οι προφορικές τροπολογίες κρατούνται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου