Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 септември 2016 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

4. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказа се William (The Earl of) Dartmouth относно новата длъжност на бившия председател на Комисията José Manuel Barroso.

°
° ° °


4.1. Политика на сближаване и научноизследователски и иновационни стратегии за интелигентна специализация (RIS3) (гласуване)

4.2. Eвропейско териториално сътрудничество - най-добри практики и новаторски мерки (гласуване)

4.3. Разследване във връзка с измерването на емисиите в автомобилния сектор (гласуване)

4.4. Искане за снемане на имунитета на Ищван Уихеи (гласуване)

4.5. Искане за защита на привилегиите и имунитета на Розарио Крочета (гласуване)

4.6. Искане за снемане на имунитета на Сотириос Зарианопулос (гласуване)

4.7. Споразумение между ЕС и Китай във връзка с присъединяването на Хърватия *** (гласуване)

4.8. Споразумение между ЕС и Уругвай във връзка с присъединяването на Хърватия *** (гласуване)

4.9. Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Лазарос Ставру Лазару (гласуване)

4.10. Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Жуан Фигейреду (гласуване)

4.11. Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Лео Бринкат (гласуване)

4.12. Статистика за външната търговия с трети страни (делегирани и изпълнителни правомощия)***II (гласуване)

4.13. Статистика на цените на природния газ и електроенергията ***I (гласуване)

4.14. Към нова концепция за енергийния пазар (гласуване)

4.15. Стратегия на ЕС в сферата на отоплението и охлаждането (гласуване)

4.16. Повишаване на конкурентоспособността на МСП (гласуване)

4.17. Стратегия на ЕС за Алпийския регион (гласуване)

4.18. Доверителният фонд на ЕС за Африка: последиците за развитието и хуманитарната помощ (гласуване)

4.19. Създаване на условия на пазара на труда, които са благоприятни за постигането на равновесие между професионалния и личния живот (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност