Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 13. září 2016 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

4. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupil William (The Earl of) Dartmouth k nové funkci bývalého předsedy Komise Josého Manuela Barrosa.

°
° ° °


4.1. Politika soudržnosti a strategie výzkumu a inovací v oblasti inteligentní specializace (RIS3) (hlasování)

Zpráva o politice soudržnosti a strategii výzkumu a inovací v oblasti inteligentní specializace (RIS3) [2015/2278(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0320)


4.2. Evropská územní spolupráce – osvědčené postupy a inovativní opatření (hlasování)

Zpráva o evropské územní spolupráci – osvědčené postupy a inovativní opatření [2015/2280(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0321)


4.3. Vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu (hlasování)

Průběžná zpráva o vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu [2016/2090(INI)] - Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu. Zpravodajové: Pablo Zalba Bidegain a Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0322)


4.4. Žádost, aby byl István Ujhelyi zbaven imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl István Ujhelyi zbaven imunity [2015/2237(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0323)


4.5. Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Rosario Crocetta (hlasování)

Zpráva o žádosti o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Rosario Crocetta [2016/2015(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0324)


4.6. Žádost, aby byl Sotirios Zarianopoulos zbaven imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Sotirios Zarianopoulos zbaven imunity [2016/2083(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0325)


4.7. Dohoda mezi EU a Čínou v souvislosti s přistoupením Chorvatska *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii [15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0326)

Parlament schválil uzavření dohody.


4.8. Dohoda mezi EU a Uruguayí v souvislosti s přistoupením Chorvatska *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Uruguayskou východní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii [06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0327)

Parlament schválil uzavření dohody.


4.9. Jmenování člena Účetního dvora – Lazaros Stavrou Lazarou (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Lazarose Stavroua Lazaroua členem Účetního dvora [09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 13.9.2016)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0328)

Evropský parlament vydal kladné stanovisko k návrhu Rady jmenovat Lazarose Stavroua Lazarou členem Účetního dvora.

Vystoupení

Igor Šoltes (zpravodaj) před hlasováním k úloze Parlamentu a složení Účetního dvora.


4.10. Jmenování člena Účetního dvora - João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Joãa Alexandra Tavarese Gonçalvese de Figueiredo členem Účetního dvora [10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 2 zápisu ze dne 13.9.2016)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0329)

Evropský parlament vydal kladné stanovisko k návrhu Rady jmenovat Joãa Alexandra Tavarese Gonçalvese de Figueiredo členem Účetního dvora.


4.11. Jmenování člena Účetního dvora – Leo Brincat (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Lea Brincata členem Účetního dvora [08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 3 zápisu ze dne 13.9.2016)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

zamítnut (P8_TA(2016)0330)

Evropský parlament vydal záporné stanovisko k návrhu Rady jmenovat Lea Brincata členem Účetního dvora a žádá Radu, aby stáhla svůj návrh a předložila Parlamentu návrh nový.


4.12. Statistika týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi (přenesené a prováděcí pravomoci)***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení s cílem přijmout nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření [08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Bernd Lange (A8-0240/2016)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2016)0331)


4.13. Statistiky cen zemního plynu a elektřiny ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům [COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0332)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0332)


4.14. Na cestě k novému uspořádání energetického trhu (hlasování)

Zpráva k tématu „Na cestě k novému uspořádání energetického trhu“ [2015/2322(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Werner Langen (A8-0214/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0333)


4.15. Strategie EU pro vytápění a chlazení (hlasování)

Zpráva o strategii EU pro vytápění a chlazení [2016/2058(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Adam Gierek (A8-0232/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0334)

Vystoupení

Beatrix von Storch.


4.16. Zvýšení konkurenceschopnosti MSP (hlasování)

Zpráva o provádění tematického cíle „zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků“ – čl. 9 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních [2015/2282(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0335)


4.17. Strategie EU pro alpský region (hlasování)

Zpráva o strategii EU pro alpský region [2015/2324(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0336)

Vystoupení

Mercedes Bresso (zpravodajka) předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 31, který byl vzat v potaz.


4.18. Svěřenecký fond EU pro Afriku: důsledky pro rozvoj a humanitární pomoc (hlasování)

Zpráva o svěřeneckém fondu EU pro Afriku: důsledky pro rozvoj a humanitární pomoc [2015/2341(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0337)

Vystoupení

Ignazio Corrao (zpravodaj) předložil čtyři ústní pozměňovací návrhy k bodům 4, 13, 15 a 32, které byly vzaty v potaz.


4.19. Vytvoření podmínek na trhu práce příznivých pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem (hlasování)

Zpráva o vytvoření podmínek na trhu práce příznivých pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem [2016/2017(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajové: Tatjana Ždanoka a Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0338)

Právní upozornění - Ochrana soukromí