Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 13. září 2016 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

4. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupil William (The Earl of) Dartmouth k nové funkci bývalého předsedy Komise Josého Manuela Barrosa.

°
° ° °


4.1. Politika soudržnosti a strategie výzkumu a inovací v oblasti inteligentní specializace (RIS3) (hlasování)

4.2. Evropská územní spolupráce – osvědčené postupy a inovativní opatření (hlasování)

4.3. Vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu (hlasování)

4.4. Žádost, aby byl István Ujhelyi zbaven imunity (hlasování)

4.5. Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Rosario Crocetta (hlasování)

4.6. Žádost, aby byl Sotirios Zarianopoulos zbaven imunity (hlasování)

4.7. Dohoda mezi EU a Čínou v souvislosti s přistoupením Chorvatska *** (hlasování)

4.8. Dohoda mezi EU a Uruguayí v souvislosti s přistoupením Chorvatska *** (hlasování)

4.9. Jmenování člena Účetního dvora – Lazaros Stavrou Lazarou (hlasování)

4.10. Jmenování člena Účetního dvora - João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo (hlasování)

4.11. Jmenování člena Účetního dvora – Leo Brincat (hlasování)

4.12. Statistika týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi (přenesené a prováděcí pravomoci)***II (hlasování)

4.13. Statistiky cen zemního plynu a elektřiny ***I (hlasování)

4.14. Na cestě k novému uspořádání energetického trhu (hlasování)

4.15. Strategie EU pro vytápění a chlazení (hlasování)

4.16. Zvýšení konkurenceschopnosti MSP (hlasování)

4.17. Strategie EU pro alpský region (hlasování)

4.18. Svěřenecký fond EU pro Afriku: důsledky pro rozvoj a humanitární pomoc (hlasování)

4.19. Vytvoření podmínek na trhu práce příznivých pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem (hlasování)
Právní upozornění - Ochrana soukromí