Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 13. rujna 2016. - Strasbourg

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

4. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.

°
° ° °

Govorio je William (The Earl of) Dartmouth o novim funkcijama bivšeg predsjednika Komisije Joséa Manuela Barrosa.

°
° ° °


4.1. Kohezijska politika te istraživačke i inovacijske strategije za pametnu specijalizaciju (RIS3) (glasovanje)

Izvješće o kohezijskoj politici te istraživačkim i inovacijskim strategijama za pametnu specijalizaciju (RIS3) [2015/2278(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0320)


4.2. Europska teritorijalna suradnja - najbolje prakse i inovativne mjere (glasovanje)

Izvješće o europskoj teritorijalnoj suradnji – najbolje prakse i inovativne mjere [2015/2280(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0321)


4.3. Istraga mjerenja emisija u automobilskom sektoru (glasovanje)

Privremeno izvješće o istrazi mjerenja emisija u automobilskom sektoru [2016/2090(INI)] - Istražni odbor za mjerenje emisija u automobilskom sektoru. Izvjestitelji: Pablo Zalba Bidegain i Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0322)


4.4. Zahtjev za ukidanje imuniteta Istvánu Ujhelyiju (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Istvánu Ujhelyiju [2015/2237(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0323)


4.5. Zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta Rosarija Crocette (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za zaštitu povlastica i imuniteta Rosarija Crocette [2016/2015(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0324)


4.6. Zahtjev za ukidanje imuniteta Sotiriosu Zarianopoulosu (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Sotiriosu Zarianopoulosu [2016/2083(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0325)


4.7. Sporazum između EU-a i Kine u pogledu pristupanja Hrvatske *** (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Narodne Republike Kine u skladu s člankom XXIV. stavkom 6. i člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene povlastica na popisu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji [15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0326)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


4.8. Sporazum između EU-a i Urugvaja u pogledu pristupanja Hrvatske *** (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Istočne Republike Urugvaja na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji [06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0327)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


4.9. Imenovanje člana Revizorskog suda - Lazaros Stavrou Lazarou (glasovanje)

Izvješće o predloženom imenovanju Lazarosa Stavroua Lazaroua za člana Revizorskog suda [09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1 zapisnika od 13.9.2016.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0328)

Parlament se složio s prijedlogom Vijeća o imenovanju Lazarosa Stavroua Lazaroua članom Revizorskog suda.

Govorili su:

Igor Šoltes (izvjestitelj), prije glasovanja, o ulozi Parlamenta i o sastavu Revizorskog suda.


4.10. Predloženo imenovanje člana Revizorskog suda - João Figueiredo (glasovanje)

Izvješće o predloženom imenovanju Joãa Alexandrea Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda za člana Revizorskog suda [10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 2 zapisnika od 13.9.2016.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0329)

Parlament se složio s prijedlogom Vijeća o imenovanju Joãa Alexandrea Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda članom Revizorskog suda.


4.11. Imenovanje člana Revizorskog suda - Leo Brincat (glasovanje)

Izvješće o predloženom imenovanju Lea Brincata za člana Revizorskog suda [08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 3 zapisnika od 13.9.2016.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Odbijeno (P8_TA(2016)0330)

Parlament se nije složio s prijedlogom Vijeća o imenovanju Lea Brincata članom Revizorskog suda te je od Vijeća zatražio da povuče svoj prijedlog i da Parlamentu predstavi novi.


4.12. Statistika u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama (delegirane i provedbene ovlasti)***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 471/2009 o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera [08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Bernd Lange (A8-0240/2016)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim (P8_TA(2016)0331)


4.13. Statistika o cijenama prirodnog plina i električne energije ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici cijena prirodnog plina i električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2008/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o postupku Zajednice za poboljšanje transparentnosti cijena plina i električne energije koje se zaračunavaju industrijskim krajnjim korisnicima [COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0332)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0332)


4.14. Ususret novom modelu energetskog tržišta (glasovanje)

Izvješće o temi „Ususret novom modelu energetskog tržišta” [2015/2322(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Werner Langen (A8-0214/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen(P8_TA(2016)0333)


4.15. Strategija EU-a za grijanje i hlađenje (glasovanje)

Izvješće o strategiji EU-a za grijanje i hlađenje [2016/2058(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Adam Gierek (A8-0232/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0334)

Govorili su:

Beatrix von Storch


4.16. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća (glasovanje)

Izvješće o provedbi tematskog cilja „jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća” – članak 9. stavak 3. Uredbe o zajedničkim odredbama [2015/2282(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0335)


4.17. Strategija EU-a za alpsku regiju (glasovanje)

Izvješće o strategiji EU-a za alpsku regiju [2015/2324(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0336)

Govorili su:

Mercedes Bresso (izvjestiteljica) podnijela je usmeni amandman na stavak 31., koji je usvojen.


4.18. Uzajamni fond EU-a za Afriku: implikacije za razvojnu i humanitarnu pomoć (glasovanje)

Izvješće o Uzajamnom fondu EU-a za Afriku: implikacije za razvojnu i humanitarnu pomoć [2015/2341(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0337)

Govorili su:

Ignazio Corrao (izvjestitelj) podnio je četiri usmena amandmana na stavke 4., 13., 15. i 32. Oni su bili prihvaćeni.


4.19. Stvaranje povoljnih uvjeta na tržištu rada za ostvarivanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života (glasovanje)

Izvješće o stvaranju povoljnih uvjeta na tržištu rada za ostvarivanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života [2016/2017(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestitelji: Tatjana Ždanoka i Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0338)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti