Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 13. septembris - Strasbūra

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

4. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °

Uzstājās William (The Earl of) Dartmouth par bijušā Komisijas priekšsēdētāja José Manuel Barroso jaunajiem uzdevumiem.

°
° ° °


4.1. Kohēzijas politika un pētniecības un inovācijas stratēģijas pārdomātai specializācijai (RIS3) (balsošana)

Ziņojums par kohēzijas politiku un pētniecības un inovācijas stratēģijām pārdomātai specializācijai (RIS3) [2015/2278(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0320).


4.2. Eiropas teritoriālā sadarbība — paraugprakse un inovatīvi pasākumi (balsošana)

Ziņojums par Eiropas teritoriālo sadarbību — paraugprakse un inovatīvi pasākumi [2015/2280(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0321).


4.3. Izmeklēšana saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē (balsošana)

Starpposma ziņojums par izmeklēšanu saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē [2016/2090(INI)] - Izmeklēšanas komiteja saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē. Referenti: Pablo Zalba Bidegain un Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0322).


4.4. Pieprasījums atcelt István Ujhelyi imunitāti (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt István Ujhelyi imunitāti [2015/2237(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0323).


4.5. Pieprasījums aizstāvēt Rosario Crocetta privilēģijas un imunitāti (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Rosario Crocetta privilēģijas un imunitāti [2016/2015(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0230/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0324).


4.6. Pieprasījums atcelt Sotirios Zarianopoulos imunitāti (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Sotirios Zarianopoulos imunitāti [2016/2083(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Gilles Lebreton (A8-0233/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0325).


4.7. ES un Ķīnas nolīgums attiecībā uz Horvātijas pievienošanos ES *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku, kuru slēdz saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai [15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Iuliu Winkler (A8-0231/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0326).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


4.8. ES un Urugvajas nolīgums attiecībā uz Horvātijas pievienošanos ES *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Urugvajas Austrumu Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai [06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0327).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


4.9. Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā — Lazaros Stavrou Lazarou (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt Lazaros Stavrou Lazarou par Revīzijas palātas locekli [09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Igor Šoltes (A8-0258/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)
(Aizklātā balsošana)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (13.9.2016. protokola 1. pielikums ).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0328).

Parlaments apstiprina Padomes priekšlikumu iecelt Lazaros Stavrou Lazarou par Revīzijas palātas locekli.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Igor Šoltes (referents) par Parlamenta lomu un Revīzijas palātas sastāvu.


4.10. Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā — João Figueiredo (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo par Revīzijas palātas locekli [10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Igor Šoltes (A8-0259/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)
(Aizklātā balsošana)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (13.9.2016. protokola 2. pielikums ).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0329).

Parlaments apstiprina Padomes priekšlikumu iecelt João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo par Revīzijas palātas locekli.


4.11. Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā — Leo Brincat (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt Leo Brincat par Revīzijas palātas locekli [08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Igor Šoltes (A8-0257/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)
(Aizklātā balsošana)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (13.9.2016. protokola 3. pielikums ).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts (P8_TA(2016)0330).

Parlaments noraida Padomes priekšlikumu iecelt Leo Brincat par Revīzijas palātas locekli un prasa, lai Padome šo kandidatūru atsauc un iesniedz Parlamentam citu kandidatūru.


4.12. Statistika attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (deleģētās un īstenošanas pilnvaras)***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai konkrētu pasākumu pieņemšanai groza Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm [08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Bernd Lange (A8-0240/2016).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2016)0331).


4.13. Statistika par dabasgāzes un elektroenerģijas cenām ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz Eiropas statistiku par dabasgāzes un elektroenerģijas cenām un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/92/EK par Kopienas procedūru, lai veicinātu atklātību attiecībā uz gāzes un elektrības cenām, kas noteiktas tiešajiem lietotājiem rūpniecībā [COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Barbara Kappel (A8-0184/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0332)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0332).


4.14. Virzība uz jaunu enerģijas tirgus modeli (balsošana)

Ziņojums par virzību uz jaunu enerģijas tirgus modeli [2015/2322(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Werner Langen (A8-0214/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0333).


4.15. ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģija (balsošana)

Ziņojums par ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģiju [2016/2058(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Adam Gierek (A8-0232/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0334).

Uzstāšanās

Beatrix von Storch.


4.16. MVU konkurētspējas uzlabošana (balsošana)

Ziņojums par tematiskā mērķa „MVU konkurētspējas uzlabošana” īstenošanu (Kopīgo noteikumu regulas 9. panta 3. punkts) [2015/2282(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Rosa D'Amato (A8-0162/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0335).


4.17. ES stratēģija Alpu reģionam (balsošana)

Ziņojums par ES stratēģiju Alpu reģionam [2015/2324(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Mercedes Bresso (A8-0226/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0336).

Uzstāšanās

Mercedes Bresso (referente) ierosināja mutisku grozījumu 31. punktam. Ierosinātais mutiskais grozījums tika pieņemts.


4.18. ES trasta fonds Āfrikai — ietekme uz attīstības un humāno palīdzību (balsošana)

Ziņojums par ES trasta fondu Āfrikai — ietekme uz attīstības un humāno palīdzību [2015/2341(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Ignazio Corrao (A8-0221/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0337).

Uzstāšanās

Ignazio Corrao (referents) iepazīstināja ar četriem mutiskajiem grozījumiem 4., 13., 15. un 32. punktam. Mutiskos grozījumus pieņēma.


4.19. Darba un privātās dzīves līdzsvaram labvēlīgu darba tirgus apstākļu izveide (balsošana)

Ziņojums par darba un privātās dzīves līdzsvaram labvēlīgu darba tirgus apstākļu izveidi [2016/2017(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referenti: Tatjana Ždanoka un Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0338).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika