Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 13 września 2016 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

4. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrał William (The Earl of) Dartmouth w sprawie nowych funkcji byłego przewodniczącego Komisji José Manuela Barroso.

°
° ° °


4.1. Polityka spójności i strategie dotyczące badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) (głosowanie)

4.2. Europejska współpraca terytorialna – najlepsze praktyki i działania innowacyjne (głosowanie)

4.3. Dochodzenie w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (głosowanie)

4.4. Wniosek o uchylenie immunitetu Istvána Ujhelyiego (głosowanie)

4.5. Wniosek Rosaria Crocetty o skorzystanie z przywilejów i immunitetu (głosowanie)

4.6. Wniosek o uchylenie immunitetu Sotiriosa Zarianopoulosa (głosowanie)

4.7. Porozumienie UE-Chiny w związku z przystąpieniem Chorwacji do UE *** (głosowanie)

4.8. Porozumienie UE-Urugwaj w związku z przystąpieniem Chorwacji do UE *** (głosowanie)

4.9. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Lazaros Stavrou Lazarou (głosowanie)

4.10. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - João Figueiredo (głosowanie)

4.11. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Leo Brincat (głosowanie)

4.12. Statystyki dotyczące handlu zagranicznego z państwami trzecimi (uprawnienia delegowane i wykonawcze)***II (głosowanie)

4.13. Statystyka dotycząca cen gazu ziemnego i energii elektrycznej ***I (głosowanie)

4.14. W kierunku nowej struktury rynku energii (głosowanie)

4.15. Strategia UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia (głosowanie)

4.16. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP (głosowanie)

4.17. Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego (głosowanie)

4.18. Fundusz powierniczy UE dla Afryki: skutki dla rozwoju i pomocy humanitarnej (głosowanie)

4.19. Tworzenie warunków na rynku pracy sprzyjających równowadze między życiem zawodowym a prywatnym (głosowanie)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności