Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 13 septembrie 2016 - Strasbourg

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

4. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

A intervenit William (The Earl of) Dartmouth cu privire la noua funcție a fostului președinte al Comisiei, José Manuel Barroso.

°
° ° °


4.1. Politica de coeziune și strategiile de cercetare și inovare pentru specializare inteligentă (RIS3) (vot)

Raport referitor la politica de coeziune și la strategiile de cercetare și inovare pentru specializare inteligentă (RIS3) [2015/2278(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0320)


4.2. Cooperarea teritorială europeană - practici optime și măsuri inovatoare (vot)

Raport referitor la Cooperarea teritorială europeană - practici optime și măsuri inovatoare [2015/2280(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0321)


4.3. Ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (vot)

Raport interimar referitor la ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor [2016/2090(INI)] - Comisia de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor. Raportori: Pablo Zalba Bidegain și Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0322)


4.4. Cerere de ridicare a imunității lui István Ujhelyi (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui István Ujhelyi [2015/2237(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0323)


4.5. Cerere de apărare a privilegiilor și imunităților lui Rosario Crocetta (vot)

Raport referitor la cererea de apărare a privilegiilor și imunităților lui Rosario Crocetta [2016/2015(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0324)


4.6. Cerere de ridicare a imunității lui Sotirios Zarianopoulos (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Sotirios Zarianopoulos [2016/2083(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0325)


4.7. Acordul UE-China referitor la aderarea Croației *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cadrul procesului său de aderare la Uniunea Europeană [15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0326)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.8. Acordul UE-Uruguay referitor la aderarea Croației *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Orientală a Uruguayului în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cadrul procesului său de aderare la Uniunea Europeană [06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0327)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.9. Numirea unui membru al Curții de Conturi - Lazaros Stavrou Lazarou (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a lui Lazaros Stavrou Lazarou ca membru al Curții de Conturi [09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)
(vot secret)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 la PV din 13.9.2016)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0328)

Parlamentul a emis un aviz favorabil privind propunerea Consiliului de numire a lui Lazaros Stavrou Lazarou ca membru al Curții de Conturi.

Intervenții

Igor Šoltes (raportor), înaintea votării, cu privire la rolul Parlamentului și la compoziția Curții de Conturi.


4.10. Numirea unui membru al Curții de Conturi - João Figueiredo (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a lui João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo ca membru al Curții de Conturi [10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)
(vot secret)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 2 la PV din 13.9.2016)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0329)

Parlamentul a emis un aviz favorabil referitor la propunerea Consiliului de numire a lui João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo ca membru al Curții de Conturi.


4.11. Numirea unui membru al Curții de Conturi - Leo Brincat (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a lui Leo Brincat ca membru al Curții de Conturi [08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)
(vot secret)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 3 la PV din 13.9.2016)

PROPUNERE DE DECIZIE

Respins (P8_TA(2016)0330)

Parlamentul a emis un aviz nefavorabil privind propunerea Consiliului de numire a lui Leo Brincat ca membru al Curții de Conturi și a cerut Consiliului să își retragă propunerea și să îi prezinte o nouă propunere.


4.12. Statistici privind comerțul exterior cu țările terțe (competențe delegate și de executare)***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri [08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Bernd Lange (A8-0240/2016)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2016)0331)


4.13. Statisticile referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică și de abrogare a Directivei 2008/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind o procedură comunitară de ameliorare a transparenței prețurilor la gaz și energie electrică aplicate utilizatorilor finali din industrie [COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0332)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0332)


4.14. Către o nouă organizare a pieței energiei (vot)

Raport referitor la tema „Către o nouă organizare a pieței energiei” [2015/2322(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Werner Langen (A8-0214/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0333)


4.15. Strategia UE pentru încălzire și răcire (vot)

Raport referitor la o strategie a UE pentru încălzire și răcire [2016/2058(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Adam Gierek (A8-0232/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0334)

Intervenții

Beatrix von Storch


4.16. Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a obiectivului tematic „îmbunătățirea competitivității IMM-urilor” [articolul 9 punctul 3 din Regulamentul privind dispozițiile comune] [2015/2282(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0335)


4.17. O strategie a UE pentru regiunea alpină (vot)

Raport referitor la o strategie a UE pentru regiunea alpină [2015/2324(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0336)

Intervenții

Mercedes Bresso (raportoare) a prezentat un amendament oral la punctul 31. Amendamentul oral a fost reținut.


4.18. Fondul fiduciar al UE pentru Africa: implicațiile în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar (vot)

Raport referitor la Fondul fiduciar al UE pentru Africa: implicațiile în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar [2015/2341(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0337)

Intervenții

Ignazio Corrao (raportor) a prezentat patru amendamente orale la punctele 4, 13, 15 și 32. Amendamentele orale au fost reținute.


4.19. Crearea unor condiții pe piața forței de muncă favorabile echilibrului dintre viața profesională și cea privată (vot)

Raport referitor la crearea unor condiții pe piața forței de muncă favorabile echilibrului dintre viața profesională și cea privată [2016/2017(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportori: Tatjana Ždanoka și Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0338)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate