Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. septembra 2016 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

4. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

V rozprave vystúpil William (The Earl of) Dartmouth, ktorý sa vyjadril k novej funkcii bývalého predsedu Komisie Josého Manuela Barrosa.

°
° ° °


4.1. Politika súdržnosti a stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3) (hlasovanie)

4.2. Európska územná spolupráca – najlepšie postupy a inovatívne opatrenia (hlasovanie)

4.3. Vyšetrovanie merania emisií v automobilovom priemysle (hlasovanie)

4.4. Žiadosť o zbavenie imunity Istvána Ujhelyiho (hlasovanie)

4.5. Žiadosť o ochranu výsad a imunít Rosaria Crocettu (hlasovanie)

4.6. Žiadosť o zbavenie imunity Sotiriosa Zarianopoulosa (hlasovanie)

4.7. Dohoda medzi EÚ a Čínou týkajúca sa pristúpenia Chorvátska *** (hlasovanie)

4.8. Dohoda medzi EÚ a Uruguajom týkajúca sa pristúpenia Chorvátska *** (hlasovanie)

4.9. Návrh na vymenovanie za člena Dvora audítorov – Lazaros Stavrou Lazarou (hlasovanie)

4.10. Vymenovanie člena Dvora audítorov – João Figueiredo (hlasovanie)

4.11. Návrh na vymenovanie za člena Dvora audítorov – Leo Brincat (hlasovanie)

4.12. Štatistika o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami (delegované a vykonávacie právomoci)***II (hlasovanie)

4.13. Štatistika cien zemného plynu a elektriny ***I (hlasovanie)

4.14. Smerom k novej koncepcii trhu s energiou (hlasovanie)

4.15. Stratégia EÚ týkajúca sa vykurovania a chladenia (hlasovanie)

4.16. Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP (hlasovanie)

4.17. Stratégia EÚ pre alpský región (hlasovanie)

4.18. Trustový fond EÚ pre Afriku: dôsledky pre rozvoj a humanitárnu pomoc (hlasovanie)

4.19. Vytváranie podmienok na trhu práce priaznivých pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia