Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 13. september 2016 - Strasbourg

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

4. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Govoril je William (The Earl of) Dartmouth o novi funkciji nekdanjega predsednika Komisije Joséja Manuela Barrosa.

°
° ° °


4.1. Kohezijska politika ter raziskovalne in inovacijske strategije za pametno specializacijo (RIS3) (glasovanje)

Poročilo o kohezijski politiki ter raziskovalnih in inovacijskih strategijah za pametno specializacijo (RIS3) [2015/2278(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0320)


4.2. Evropsko teritorialno sodelovanje – najboljša praksa in inovativni ukrepi (glasovanje)

Poročilo o evropskem teritorialnem sodelovanju – najboljša praksa in inovativni ukrepi [2015/2280(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0321)


4.3. Preiskava glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju (glasovanje)

Vmesno poročilo o preiskavi glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju [2016/2090(INI)] - Preiskovalni odbor za meritve emisij v avtomobilskem sektorju. Soporočevalca: Pablo Zalba Bidegain in Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0322)


4.4. Zahteva za odvzem imunitete Istvánu Ujhelyiju (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Istvánu Ujhelyiju [2015/2237(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0323)


4.5. Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete Rosaria Crocette (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za zaščito privilegijev in imunitete Rosaria Crocette [2016/2015(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0230/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0324)


4.6. Zahteva za odvzem imunitete Sotiriosu Zarianopulosu (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Sotiriosu Zarianopulosu (Sotirios Zarianopoulos) [2016/2083(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Gilles Lebreton (A8-0233/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0325)


4.7. Sporazum med EU in Kitajsko, povezan s pristopom Hrvaške *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji [15561/2015 - C8-0158/2016 - 2015/0298(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Iuliu Winkler (A8-0231/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0326)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


4.8. Sporazum med EU in Urugvajem, povezan s pristopom Hrvaške *** (glasovanje)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Vzhodno republiko Urugvaj v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji [06870/2016 - C8-0235/2016 - 2016/0058(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0327)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


4.9. Imenovanje člana Računskega sodišča - Lazaros Stavrou Lazarou (glasovanje)

Poročilo o imenovanju Lazarosa Stavrouja Lazarouja za člana Računskega sodišča [09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0258/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)
(tajno glasovanje)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 13.9.2016)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0328)

Parlament je podal pozitivno mnenje k predlogu Komisije, da se Lazaros Stavrou Lazarou imenuje za člana Računskega sodišča.

Govoril je

Igor Šoltes (poročevalec), pred glasovanjem, o vlogi Parlamenta in o sestavi Računskega sodišča.


4.10. Imenovanje člana Evropskega računskega sodišča - João Figueiredo (glasovanje)

Poročilo o imenovanju Joãa Alexandra Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda za člana Računskega sodišča [10874/2016 - C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0259/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)
(tajno glasovanje)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 2 zapisnika z dne 13.9.2016)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0329)

Parlament je podal pozitivno mnenje k predlogu Komisije, da se João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo imenuje za člana Računskega sodišča.


4.11. Imenovanje člana Računskega sodišča - Leo Brincat (glasovanje)

Poročilo o imenovanju Lea Brincata za člana Računskega sodišča [08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0257/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)
(tajno glasovanje)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 3 zapisnika z dne 13.9.2016)

PREDLOG SKLEPA

Zavrnjeno (P8_TA(2016)0330)

Parlament je podal pozitivno mnenje k predlogu Komisije, da se Leo Brincat imenuje za člana Računskega sodišča, in pozval Svet, naj umakne svoj predlog in Parlamentu posreduje novega.


4.12. Statistika o zunanji trgovini z državami nečlanicami (delegirana in izvedbena pooblastila)***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 471/2009 o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s podelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejetje nekaterih ukrepov [08536/1/2016 - C8-0226/2016 - 2013/0279(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Bernd Lange (A8-0240/2016)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2016)0331)


4.13. Statistika cen zemeljskega plina in električne energije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki cen zemeljskega plina in električne energije in o razveljavitvi Direktive 2008/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem postopku Skupnosti za večjo preglednost cen plina in električne energije, ki se zaračunavajo industrijskim končnim uporabnikom [COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Barbara Kappel (A8-0184/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0332)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0332)


4.14. Na poti k novi zasnovi energetskega trga (glasovanje)

Poročilo Na poti k novi zasnovi energetskega trga [2015/2322(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Werner Langen (A8-0214/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0333)


4.15. Strategija EU za ogrevanje in hlajenje (glasovanje)

Poročilo o strategiji EU za ogrevanje in hlajenje [2016/2058(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Adam Gierek (A8-0232/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0334)

Govorila je

Beatrix von Storch.


4.16. Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij (glasovanje)

Poročilo o izvajanju tematskega cilja za povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij (člen 9(3) uredbe o skupnih določbah) [2015/2282(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0335)


4.17. Strategija EU za alpsko regijo (glasovanje)

Poročilo o strategiji EU za alpsko regijo [2015/2324(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Mercedes Bresso (A8-0226/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0336)

Govorila je

Mercedes Bresso (poročevalka), ki je podala ustni predlog spremembe k odstavku 31, ki je bil upoštevan.


4.18. Skrbniški sklad EU za Afriko: posledice za razvoj in humanitarno pomoč (glasovanje)

Poročilo o skrbniškem skladu EU za Afriko: posledice za razvoj in humanitarno pomoč [2015/2341(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Ignazio Corrao (A8-0221/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0337)

Govoril je

Ignazio Corrao (poročevalec), ki je podal štiri ustne predloge sprememb k odstavkom 4, 13, 15 in 32, ki so bili upoštevani.


4.19. Ustvarjanje ugodnih razmer na trgu dela za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (glasovanje)

Poročilo o ustvarjanju ugodnih razmer na trgu dela za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja [2016/2017(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalca: Tatjana Ždanoka in Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0338)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov