Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 september 2016 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

4. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

°
° ° °

Talare: William (The Earl of) Dartmouth, yttrade sig om kommissionens tidigare ordförande José Manuel Barrosos nya jobb.

°
° ° °


4.1. Sammanhållningspolitiken och forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering (RIS3) (omröstning)

4.2. Europeiskt territoriellt samarbete – bästa praxis och innovativa åtgärder (omröstning)

4.3. Undersökning av utsläppsmätningar i bilindustrin (omröstning)

4.4. Begäran om upphävande av István Ujhelyis immunitet (omröstning)

4.5. Begäran om fastställelse av Rosario Crocettas immunitet och privilegier (omröstning)

4.6. Begäran om upphävande av Sotirios Zarianopoulos immmunitet (omröstning)

4.7. Avtal mellan EU och Kina i samband med Kroatiens anslutning till EU *** (omröstning)

4.8. Avtal mellan EU och Uruguay i samband med Kroatiens anslutning till EU *** (omröstning)

4.9. Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Lazaros Stavrou Lazarou (omröstning)

4.10. Nominering av en ledamot av Europeiska revisionsrätten – João Figueiredo (omröstning)

4.11. Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Leo Brincat (omröstning)

4.12. Statistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater (delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter)***II (omröstning)

4.13. Statistik om naturgas- och elpriser ***I (omröstning)

4.14. En ny marknadsmodell för energimarknaderna (omröstning)

4.15. EU-strategi för uppvärmning och kylning (omröstning)

4.16. Att öka konkurrenskraften hos SMF (omröstning)

4.17. En EU-strategi för Alpregionen (omröstning)

4.18. EU:s förvaltningsfond för Afrika: konsekvenserna för utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd (omröstning)

4.19. Inrättande av gynnsamma arbetsmarknadsvillkor för balans mellan arbetsliv och privatliv (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy