Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 септември 2016 г. - Страсбург

5. Обяснениe на вот
Пълни стенографски протоколи

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Ramón Luis Valcárcel Siso - A8-0159/2016
Janusz Korwin-Mikke, Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Monica Macovei, Stanislav Polčák и Seán Kelly

Доклад Искра Михайлова - A8-0202/2016
Miguel Viegas, Michela Giuffrida, Monica Macovei и Stanislav Polčák

Междинен доклад Pablo Zalba Bidegain и Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0246/2016
Curzio Maltese, Seán Kelly и Marian Harkin

Доклад Werner Langen - A8-0214/2016
Xabier Benito Ziluaga, Jiří Pospíšil, Момчил Неков, Maria Spyraki и Seán Kelly

Доклад Adam Gierek - A8-0232/2016
Maria Spyraki и Seán Kelly

Доклад Rosa D'Amato - A8-0162/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil и Seán Kelly

Доклад Mercedes Bresso - A8-0226/2016
Eleonora Forenza, Monica Macovei, Estefanía Torres Martínez, Момчил Неков и Seán Kelly

Доклад Ignazio Corrao - A8-0221/2016
Marlene Mizzi, Monica Macovei и Jiří Pospíšil

Доклад Tatjana Ždanoka и Vilija Blinkevičiūtė - A8-0253/2016
Eleonora Forenza, Tania González Peñas и Tim Aker.

Правна информация - Политика за поверителност