Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 13. septembris - Strasbūra

5. Balsojumu skaidrojumi
CRE

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Ramón Luis Valcárcel Siso ziņojums - A8-0159/2016
Janusz Korwin-Mikke, Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Monica Macovei, Stanislav Polčák un Seán Kelly

Iskra Mihaylova ziņojums - A8-0202/2016
Miguel Viegas, Michela Giuffrida, Monica Macovei un Stanislav Polčák

Pablo Zalba Bidegain un Gerben-Jan Gerbrandy starpposma ziņojums - A8-0246/2016
Curzio Maltese, Seán Kelly un Marian Harkin

Werner Langen ziņojums - A8-0214/2016
Xabier Benito Ziluaga, Jiří Pospíšil, Momchil Nekov, Maria Spyraki un Seán Kelly

Adam Gierek ziņojums - A8-0232/2016
Maria Spyraki un Seán Kelly

Rosa D'Amato ziņojums - A8-0162/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil un Seán Kelly

Mercedes Bresso ziņojums - A8-0226/2016
Eleonora Forenza, Monica Macovei, Estefanía Torres Martínez, Momchil Nekov un Seán Kelly

Ignazio Corrao ziņojums - A8-0221/2016
Marlene Mizzi, Monica Macovei un Jiří Pospíšil

Tatjana Ždanoka un Vilija Blinkevičiūtė ziņojums - A8-0253/2016
Eleonora Forenza, Tania González Peñas un Tim Aker

Juridisks paziņojums - Privātuma politika