Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 13 września 2016 r. - Strasburg

5. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
Pełne sprawozdanie

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Ramón Luis Valcárcel Siso - A8-0159/2016
Janusz Korwin-Mikke, Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Monica Macovei, Stanislav Polčák i Seán Kelly

Sprawozdanie Iskra Mihaylova - A8-0202/2016
Miguel Viegas, Michela Giuffrida, Monica Macovei i Stanislav Polčák

Sprawozdanie okresowe Pablo Zalba Bidegain i Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0246/2016
Curzio Maltese, Seán Kelly i Marian Harkin

Sprawozdanie Werner Langen - A8-0214/2016
Xabier Benito Ziluaga, Jiří Pospíšil, Momchil Nekov, Maria Spyraki i Seán Kelly

Sprawozdanie Adam Gierek - A8-0232/2016
Maria Spyraki i Seán Kelly

Sprawozdanie Rosa D'Amato - A8-0162/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil i Seán Kelly

Sprawozdanie Mercedes Bresso - A8-0226/2016
Eleonora Forenza, Monica Macovei, Estefanía Torres Martínez, Momchil Nekov i Seán Kelly

Sprawozdanie Ignazio Corrao - A8-0221/2016
Marlene Mizzi, Monica Macovei i Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Tatjana Ždanoka i Vilija Blinkevičiūtė - A8-0253/2016
Eleonora Forenza, Tania González Peñas i Tim Aker.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności