Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. septembra 2016 - Štrasburg

5. Vysvetlenia hlasovania
CRE

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Ramón Luis Valcárcel Siso - A8-0159/2016
Janusz Korwin-Mikke, Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Monica Macovei, Stanislav Polčák a Seán Kelly

Správa: Iskra Mihaylova - A8-0202/2016
Miguel Viegas, Michela Giuffrida, Monica Macovei a Stanislav Polčák

Predbežná správa: Pablo Zalba Bidegain a Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0246/2016
Curzio Maltese, Seán Kelly a Marian Harkin

Správa: Werner Langen - A8-0214/2016
Xabier Benito Ziluaga, Jiří Pospíšil, Momchil Nekov, Maria Spyraki a Seán Kelly

Správa: Adam Gierek - A8-0232/2016
Maria Spyraki a Seán Kelly

Správa: Rosa D'Amato - A8-0162/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil a Seán Kelly

Správa: Mercedes Bresso - A8-0226/2016
Eleonora Forenza, Monica Macovei, Estefanía Torres Martínez, Momchil Nekov a Seán Kelly

Správa: Ignazio Corrao - A8-0221/2016
Marlene Mizzi, Monica Macovei a Jiří Pospíšil

Správa: Tatjana Ždanoka a Vilija Blinkevičiūtė - A8-0253/2016
Eleonora Forenza, Tania González Peñas a Tim Aker

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia