Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 13. rujna 2016. - Strasbourg

8. Nedavni događaji u Poljskoj i njihov učinak na temeljna prava utvrđena u Povelji Europske unije o temeljnim pravima (rasprava)
CRE

Izjave Vijeća i Komisije: Nedavni događaji u Poljskoj i njihov učinak na temeljna prava utvrđena u Povelji Europske unije o temeljnim pravima (2016/2774(RSP))

Govorio je Marek Jurek o postupku (predsjednik je dao pojašnjenja).

Ivan Korčok (predsjednik Vijeća) i Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Janusz Lewandowski, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Antoni Legutko, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Stanisław Żółtek, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik.

Govorili su: Frans Timmermans i Ivan KorčokIvan Korčok.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Mario Borghezio, Harald Vilimsky i Stanisław Żółtek, u ime Kluba zastupnika ENF-a o nedavnim događajima u Poljskoj i njihovu učinku na temeljna prava utvrđena u Povelji Europske unije o temeljnim pravima (2016/2774(RSP)) (B8-0865/2016/REV);

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marc Tarabella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Takis Hadjigeorgiou, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, au nom du groupe GUE/NGL, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Benedek Jávor i Helga Trüpel, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o nedavnim događajima u Poljskoj i njihovu učinku na temeljna prava utvrđena u Povelji Europske unije o temeljnim pravima (2016/2774(RSP)) (B8-0977/2016);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga i Tomasz Piotr Poręba, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o nedavnim događajima u Poljskoj i njihovu učinku na temeljna prava utvrđena u Povelji Europske unije o temeljnim pravima (2016/2774(RSP)) (B8-0978/2016).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.7 zapisnika od 14.9.2016..

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

(Sjednica je nakratko prekinuta)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti