Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. septembra 2016 - Štrasburg

8. Najnovší vývoj v Poľsku a jeho vplyv na základné práva ustanovené v Charte základných práv Európskej únie (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Najnovší vývoj v Poľsku a jeho vplyv na základné práva ustanovené v Charte základných práv Európskej únie (2016/2774(RSP))

V rozprave vystúpil Marek Jurek o postupe (predseda uviedol spresnenia).

Ivan Korčok (úradujúci predseda Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Janusz Lewandowski v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Robert Jarosław Iwaszkiewicz v mene skupiny EFDD, Stanisław Żółtek v mene skupiny ENF a Zoltán Balczó – nezaradený poslanec.

Vystúpili: Frans Timmermans a Ivan KorčokIvan Korčok.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Mario Borghezio, Harald Vilimsky a Stanisław Żółtek, v mene skupiny ENF, o najnovšom vývoji v Poľsku a jeho vplyve na základné práva ustanovené v Charte základných práv Európskej únie (2016/2774(RSP)) (B8-0865/2016/REV);

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, v mene skupiny PPE, Gianni Pittella, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Marc Tarabella, v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt, v mene skupiny ALDE, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Takis Hadjigeorgiou, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Benedek Jávor a Helga Trüpel, v mene skupiny Verts/ALE, o najnovšom vývoji v Poľsku a jeho vplyve na základné práva ustanovené v Charte základných práv Európskej únie (2016/2774(RSP)) (B8-0977/2016);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga a Tomasz Piotr Poręba, v mene skupiny ECR, o najnovšom vývoji v Poľsku a jeho vplyve na základné práva ustanovené v Charte základných práv Európskej únie (2016/2774(RSP)) (B8-0978/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.7 zápisnice zo dňa 14.9.2016.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia