Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 13. září 2016 - Štrasburk

9. Situace v Turecku (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Turecku (2016/2876(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Elmar Brok za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Kati Piri za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lefteris Christoforou, Charles Tannock za skupinu ECR, Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE, a Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Vystoupili: Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Mark Demesmaeker, Johannes Cornelis van Baalen, Josu Juaristi Abaunz, Bodil Valero, Raymond Finch, Manolis Kefalogiannis, Victor Boştinaru, Bas Belder, Marietje Schaake, Ernest Maragall, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Petr Mach, Anna Maria Corazza Bildt, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Costas Mavrides, Richard Howitt, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Ska Keller, Eduard Kukan, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marju Lauristin, Branislav Škripek, Birgit Sippel a Miltiadis Kyrkos.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Javier Couso Permuy a Eleftherios Synadinos.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí