Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 september 2016 - Straatsburg

9. De situatie in Turkije (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Turkije (2016/2876(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alexander Graf Lambsdorff, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lefteris Christoforou, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, en Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Mark Demesmaeker, Johannes Cornelis van Baalen, Josu Juaristi Abaunz, Bodil Valero, Raymond Finch, Manolis Kefalogiannis, Victor Boştinaru, Bas Belder, Marietje Schaake, Ernest Maragall, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Petr Mach, Anna Maria Corazza Bildt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Costas Mavrides, Richard Howitt, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Ska Keller, Eduard Kukan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marju Lauristin, Branislav Škripek, Birgit Sippel en Miltiadis Kyrkos.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Javier Couso Permuy en Eleftherios Synadinos.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid