Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 13 septembrie 2016 - Strasbourg

9. Situația din Turcia (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Turcia (2016/2876(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Elmar Brok, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Alexander Graf Lambsdorff, Kati Piri, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lefteris Christoforou, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, și Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Au intervenit: Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Mark Demesmaeker, Johannes Cornelis van Baalen, Josu Juaristi Abaunz, Bodil Valero, Raymond Finch, Manolis Kefalogiannis, Victor Boştinaru, Bas Belder, Marietje Schaake, Ernest Maragall, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Petr Mach, Anna Maria Corazza Bildt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Costas Mavrides, Richard Howitt, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Ska Keller, Eduard Kukan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marju Lauristin, Branislav Škripek, Birgit Sippel și Miltiadis Kyrkos.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Javier Couso Permuy și Eleftherios Synadinos.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate