Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 септември 2016 г. - Страсбург

10. Поправки (член 231 от Правилника за дейността)

Поправките (P8_TA-PROV(2016)0305(COR01), P8_TA-PROV(2016)0306(COR01), P8_TA-PROV(2016)0307(COR01), P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) и P8_TA(2015)0439(COR01)) бяха обявени на пленарното заседание вчера (точка 11 от протокола от 12.9.2016 г).

Тъй като поправките не са предмет на искане за подлагане на гласуване от страна на политическа група или на най-малко четиридесет членове на ЕП, съгласно член 231, параграф 4 от Правилника на дейността, те се считат за приети.

Правна информация - Политика за поверителност