Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

10. Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Τα διορθωτικά (P8_TA-PROV(2016)0305(COR01), P8_TA-PROV(2016)0306(COR01), P8_TA-PROV(2016)0307(COR01), P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) και P8_TA(2015)0439(COR01)) ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια χθές (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2016).

Επειδή καμία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν υπέβαλαν αίτηση να τεθούν σε ψηφοφορία τα διορθωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού, τα διορθωτικά αυτά λογίζονται εγκριθέντα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου