Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 september 2016 - Straatsburg

10. Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)

Rectificaties P8_TA-PROV(2016)0305(COR01), P8_TA-PROV(2016)0306(COR01), P8_TA-PROV(2016)0307(COR01), P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) en P8_TA(2015)0439(COR01)) zijn gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 11 van de notulen van 12.9.2016).

Aangezien noch een fractie noch ten minste veertig leden hebben verzocht deze rectificaties in stemming te brengen overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement, worden zij geacht te zijn goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid