Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 13 września 2016 r. - Strasburg

10. Sprostowania (art. 231 Regulaminu)

Sprostowania P8_TA-PROV(2016)0305(COR01), P8_TA-PROV(2016)0306(COR01), P8_TA-PROV(2016)0307(COR01), P8_TA-PROV(2016)0296(COR01) i P8_TA(2015)0439(COR01) zostały ogłoszone na wczorajszym posiedzeniu plenarnym (pkt 11 protokołu z dnia 12.9.2016).

Ponieważ żadna grupa polityczna ani grupa co najmniej czterdziestu posłów nie złożyła wniosku o poddanie tych sprostowań pod głosowanie, zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu, uważa się je za zatwierdzone.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności