Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 септември 2016 г. - Страсбург

11. Положението в Габон след изборите (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Габон след изборите (2016/2877(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Мария Габриел, от името на групата PPE, Jo Leinen, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Jean-Luc Mélenchon, от името на групата GUE/NGL, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, и Louis Aliot, от името на групата ENF.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Изказаха се: Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Joachim Zeller и Eduard Kukan.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност