Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 13 września 2016 r. - Strasburg

11. Sytuacja powyborcza w Gabonie (debata)
CRE

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja powyborcza w Gabonie (2016/2877(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, Jo Leinen w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Jean-Luc Mélenchon w imieniu grupy GUE/NGL, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, i Louis Aliot w imieniu grupy ENF.

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Joachim Zeller i Eduard Kukan.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności