Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 13. září 2016 - Štrasburk

12. Summit OSN na vysoké úrovni věnovaný rozsáhlému pohybu uprchlíků a migrantů (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Summit OSN na vysoké úrovni věnovaný rozsáhlému pohybu uprchlíků a migrantů (2016/2878(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Mariya Gabriel za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, Gerolf Annemans za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Kristina Winberg, Mario Borghezio, Linda McAvan, Eva Joly, Jean-Luc Schaffhauser, Josef Weidenholzer, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund, Elly Schlein a Nikos Androulakis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: László Tőkés, Caterina Chinnici, Ilhan Kyuchyuk, Sofia Sakorafa a Afzal Khan.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí