Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 13. september 2016 - Strasbourg

12. Pagulaste ja rändajate suuri vooge käsitlev ÜRO kõrgetasemeline tippkohtumine (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Pagulaste ja rändajate suuri vooge käsitlev ÜRO kõrgetasemeline tippkohtumine (2016/2878(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

Sõna võtsid Mariya Gabriel fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Gerolf Annemans fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Kristina Winberg, Mario Borghezio, Linda McAvan, Eva Joly, Jean-Luc Schaffhauser, Josef Weidenholzer, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund, Elly Schlein ja Nikos Androulakis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna László Tőkés, Caterina Chinnici, Ilhan Kyuchyuk, Sofia Sakorafa ja Afzal Khan.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika